Реклама
https://m.bgdnes.bg/neveroyatni-istorii/article/14240918 www.bgdnes.bg

Вижте какво ще ви пита попа при изповед

Имало ли е време, когато не си вярвал в Бога?

Вярваш ли във всичко, което учи Православната Църква?

Почиташ ли Света Богородица, всички светии?

Почиташ ли светия кръст и светите икони?

Ходил ли си при врачки, баячки, леене на куршум?

Имал ли си съмнение, кривоверие, маловерие, колебание, неверие?

Ходил ли си при сектанти?

Изговарял ли си напразно името на Бога?

Кълнал ли си се с Божието име?

Проклинал ли си ближните си и роднините си?

Подигравал ли си се с вярата?

Псувал ли си? Празнословил ли си?

Причастявал ли си се без изповед?

При възможност ходиш ли в православната църква?

Слушаш ли проповедите на свещениците?

Интересуваш ли се от духовни книги и четеш ли жития на светиите, които подпомагат и усилват вярата в Бога?

Състрадателен ли си към самотните, болните и нещастните?

Почиташ ли родителите си, караш ли се с тях, оскърбяваш ли ги?

Ако пък са починали, винаги си длъжен да се молиш Богу за технтие души.

КЪМ СЛАДОСТРАСТИЕТО СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Блудни грехове: блудни сношения между младеж и девойка, блудни мисли, представи и желания; прелюбодейство-блудно общуване между невстъпили в брак и встъпили в брак.

Реклама

Ръкоблудствал ли си (дразнил ли си половия си член с ръка до изтичане на семето)?

Имал ли си полово сношение с животни, птици?

Помятала ли си?

Ръкоблудствал ли си взаимно с друг?

Блудствал ли си или прелюбодействал ли си с роднини?

Сквернословил ли си - тоест произнасял ли си мръсни и цинични думи?

Произнасял ли си двусмислени думи?

Чел ли си сладострастни (блудни) книги, гледал ли си неморални картини и филми?

Осквернявал ли си се в сънно или будно състояние?

Имал ли си блудно доближаване и оскверняване?

Имал ли си блудно гледане или пък блудно мечтание, пожелание или пленение?

Имал ли си блудна наглост и безсрамие?

Вършил ли си мъжеложство (блудно сношение между мъже и между жени)?

Осквернявал ли си душевните си и телесни чувства?

Ходил ли си на съблазнителни зрелища?

Целомъдрен ли си встъпил в брак?

Сключил ли си църковен брак?

КЪМ ЧРЕВОУГОДНИЧЕСТВОТО СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Преяждал ли си?

Опивал ли си се с вино или алкохол?

Спазваш ли постите?

Постиш ли в сряда и петък през годината и в определените за това дни?

Проявяваш ли въобще лакомство, изразено в търсене само на вкусни и изискани ястия?

Имаш ли болезнен страх, излишна и греховна любов към тялото си?

Имал ли си самолюбие, самоугодничество и самонаслаждение?

Съединяваш ли телесния пост с духовен, тоест обуздаване на страстите с въздържане от грехове. На болен се разрешава да блажи, само през великия пост не се разрешава месо.

Пушиш ли?

Заставял ли си някого да пуши?

Заставял ли си някого да се напива?

КЪМ СРЕБРОЛЮБИЕТО СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Бил ли си скъперник, алчен, користолюбив; имал ли си болезнена привързаност към пари, злато, и всичко земно преходно? Крал ли си даже и в най-дребното?

Извършвал ли си разбойничество?

Забогатявал ли си по нечестен начин - например с насилие, хитрост, измама в търговията чрез продажба на лоша стока и неверно теглене?

Занимавал ли си се с подкупничество, комарджийство?

Вземал ли си назаем без да върнеш?

Крал ли си църковни предмети?

Продавал ли си вредни и упойващи питиета, които съдействат за извършване на някакъв грях?

Имал ли си неверие, че Бог се грижи за нас?

Имал ли си жестоксърдие към бедните братя и сестри и въобще към всички нуждаещи се?

Имал ли си такава силна привързаност и любов към парите, че си ги поставял за цел и чрез тях си постигал греховни плътски или други удоволствия в този живот?

Придобил ли си материални блага по несправедлив начин?

КЪМ ЗАВИСТТА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Реклама

Не завиждаш ли на успехите на своите ближни?

Не пакостиш ли от завист на твоите съседи или други хора?

Не си ли желал някому зло, болест, смърт?

Не си ли във вражда или непримиримост с твои ближни или съседи?

Ако не им простиш и Бог няма да ти прости?

Пожелавал ли си в сърцето си девойка или чужда жена, за да грешиш с нея?

Пожелавал ли си нещо чуждо, за да го имаш ти?

КЪМ ГОРДОСТТА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Гордееш ли се със знатния род, имоти, красота, къщи, вили?

Презираш ли, унижаваш ли, подиграваш ли се с другите хора?

Предпочиташ ли себе си пред всички?

Винаги ли искаш твоето мнение да бъде изпълнявано?

Превъзнасяш ли се над другите хора?

Славолюбив и властолюбив ли си?

Хвалиш ли се?

Самоизтъкваш ли се?

Роптал ли си против Бога?

Бил ли си злонравен, хулил ли си Бога?

Имал ли си хулни и непристойни за божията святост и въобще за свети предмети мисли?

Подигравал ли си се със свещени предмети?

Произнасял ли си Божието име без благоговение и по време на суетни разговори?

Заклевал ли си се лъжливо, нарушавал ли си клетвата?

Егоист ли си?

Самолюбив, честолюбив и тщеславен ли си?

Оплакваш ли се, че ти е много тежък и непоносим земният живот?

Имаш ли лицемерие?

Когато те хвалят, нараства ли ти самочувствието и тщеславието?

Във всичко търсиш ли Божията слава и чест?

Когато те поправят, сърдиш ли се?

Имал ли си непокорност, високоумие, преструване, непослушание към светата православна църква?

Не си ли влагал свои разсъждения при тълкуване на Свещеното Писание? Трябва да вярваме и приемаме тълкуването на светите отци!

Имал ли си своеволие, непокорство, упорство, съперничество?

Вършил ли си дела, които са подхранвали твоята гордост и суетност?

Търсил ли си човешки почести, слава, имал ли си чувство, което да те е поставяло винаги над другите човеци?

Имал ли си греховни грижи за красотата на тялото си и лицето си?

Бил ли си дързък и нахален към другите?

Ходил ли си при иноверци и сектанти?

Гледал ли си на карти и ходил ли си да ти гледат?

Суеверен ли си?

Ако винаги си недоволен и неблагодарен-това също е издънка на гордостта?

Имал ли си крайно угодничество към хората и не си ли предпочитал да угодиш повече на хората, отколкото на Бога?

Желал ли си и търсил ли си първенство, отличия и земни награди?

Гордял ли си се със някакво дарование, което имаш, а другите го нямат в такава мярка?

Обичаш ли само да те хвалят хората и с наслада ли слушаш всичко това?

Бил ли си подозрителен, че всички хора са нечестни и грешни?

КЪМ ГНЕВА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Избухлив ли си?

Приемаш ли и задържаш ли гневни мисли и произнасяш ли гневни думи?

Имаш ли гневни чувства, гневен поглед, гневно настроение?

Изпитваш ли радост при страданието и нещастието на твоите врагове?

Нанасял ли си побой?

Получавал ли си нещо чрез изнудване?

Имал ли си омраза към хората?

Мразиш ли ближните си?

Осъждал ли си?

Клветил ли си?

Унижавал ли си?

Подигравал ли си се?

Присмивал ли си се на недостатъците, слабостите и греховете на твоите ближни или на хората въобще?

Имал ли си паметозлобие?

То може да бъде с дума, с дело, с поглед , с желание?

Бил ли си отмъстителен?

Въздавал ли си зло за зло?

Лъгал ли си?

Лукавствал ли си?

Упорстваш ли винаги да се изпълнява твоята воля и желание?

Преструвал ли си се и, знаейки, че някои не те обичат и ти не ги обичаш, но се представяш, че нямаш никакво лошо чувство в сърцето си?

Злорадствал ли си?

Зложелателствал ли си?

Давал ли си зли и греховни съвети на ближните и хората въобще?

Бил ли си в безчувствие и пълна апатия към молитвата и духовния живот? Гневът най-много пречи за чистата за чистата молитва.

Прощаваш ли на хората и на ближните си обидите?

Скривал ли си грехове пред изповедника? Бог всичко знае и всичко вижда!

Умалявал ли си греховете си и самооправдавал ли си се пред изповедника?

Имал ли си хитрост, коварство, посявал ли си свади и кавги?

Разправял ли си на хората за недостатъците и слабоститие на ближните си или въобще на хората?

Клюкарствал ли си?

Подслушвал ли си чужди разговори?

Правиш ли раздори между хората?

Имал ли си неотстъпчивост и неуслужливост към хората?

Отврaщаваш ли се от болните и нещастните?

Говорил ли си зло против хората?

Предизвиквал ли си хората да говорят зло?

Подстрекавал ли си ги към зли дела?

Ставал ли си съучастник с другите, когато са говорили зло против хората?

Позориш ли с думи и дела хората, било от завист, лъжа, клевета, когато тези дела са добри и похвални?

Дразниш ли ближните си?

Ругаеш ли ги?

Казвал ли си им тежки и обидни думи?

Бил ли си непримирим?

Искал ли си прошка от ближните си при оскърбяване?

Бил ли си немилосърден?

Доносничил ли си?

Хулил ли си хората или пък изпитвал ли си доволство и радост, когато другите ги хулят и твоето настроение одобрява това хулене и унижаване?

КЪМ ЛЕННОСТТА СПАДАТ СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

Ленност или мързел към всяко добро дело!

Молил ли си се разсеяно?

Бързал ли си през време на молитва?

Имал ли си небрежност и неблагоговение към всичко Божествено и църковно?

Не си ли бил немарлив към душеспасението?

Имал ли си излишно успокояване със сън и греховно излежаване, когато силите ти са вече възстановени?

Казвал ли си непристойни, лекомислени и греховни шеги?

Имаш ли надежда в Божието милосърдие?

Укоряваш ли се за своите грехове?

Имаш ли страх от Бога?

Безделието и празност-това е начало на всякаква греховност и порочност!

Помниш ли постоянно Бога-това е начало на всякакво добро!

Имал ли си безчувствие и безразличие към молитвата?

Изпълнявал ли си небрежно служебните си задължения?

Безмерно ли скърбиш за твоите покойници?

Имал ли си греховни и порочни развлечения?

Укоряваш ли се и скърбиш ли за твоите грехове?

Трябва да благодариш на Бога за всичко-Той е вселюбящ наш Отец!

Убивал ли си на война?

Убивал ли си мирно време?

Мислил ли си за самоубийсво?

Допуснал ли си някой да умре от отчаяние или от глад?

Имал ли си отчаяние и униние?

Съблазнил ли си някого с грях, което е духовно убийство?

Не си ли се отклонявал от Православната вяра?

Отхвърлил ли си надеждата в Бога?

Имал ли си съмнение в Божиите обещания?

Твърдо ли вярваш във всичко онова, което е изрекъл Бог?

Имал ли си малодушие?

Вярата в Бога е велика сила!

Венчан ли си от Православен свещеник?

Ползваш ли се от духовната сила на светите тайнства в Православната Църква?

Кажи, брате (или сестро), какво друго ти тежи на душата и съвестта и какво те мъчи, за което не се спомена в моите въпроси.

Реклама
Реклама
Реклама