Реклама
https://m.bgdnes.bg/bulgaria/article/17295002 www.bgdnes.bg

Председателят на Държавния резерв Асен Асенов: Закупихме значителни количества калиев йодид след конфликта в Украйна

Създаването на резерв се наложи за обезпечаване, при възникване на евентуална нужда, на населението с достатъчно количество препарат за радиационна защита 

КОЙ Е ТОЙ

Асен Асенов е назначен в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" през 1999 г. като главен специалист. През годините съответно заема длъжностите старши експерт, главен експерт, началник-отдел, а през 2008 г. става главен директор. През 2017 г. е назначен на длъжността заместник-председател, а от август 2022 г. е временно изпълняващ длъжността председател на агенцията. Преди дни от ведомството закупиха модерно оборудване, предназначено за бърза и ефективна реакция при евентуални бедствия и кризи. Оборудването включва последно поколение палатки, походни легла и възглавници. Палатките могат да се използват в различни климатични условия при температурен диапазон от - 20 до +40 градуса и да предпазват от влиянието на околната среда. Независимо дали става въпрос за силни вятърни бури, наводнения или екстремни горещини, палатките са разработени да устоят на всякакви климатични предизвикателства. Те са многофункционални и позволяват ползване както за спални помещения, така и като полеви кухни или лазарет при извънредни ситуации.

Реклама

- Г-н Асенов, как се роди идеята за закупуване на модерно оборудване за извънредни ситуации и колко време и средства отне нейното осъществяване?

- Това не е спонтанно родила се идея. Всички материали, които натрупва агенцията като резерви и запаси, са съобразени с предварително изготвен номенклатурен списък, който се приема след решение на Министерския съвет. Видовете материали, които включваме, разбира се, се съобразяват с времето, в което живеем, и нуждите, които би могло да има населението вследствие на някакво бедствие, пандемия или друго неблагоприятно събитие.

На база натрупания опит, както и предвид този на други страни правителството периодично актуализира списъците със стоки, които трябва да се поддържат. Цялостната политика на Агенцията е насочена към разширяване на възможностите ни за подпомагане на населението, точно затова се опитваме да купуваме и поддържаме все по-разнообразни и по-модерни материали.

- Колко души могат да поберат новите палатки от последно поколение и кои са най-важните характеристики за тях?

- Палатките са предназначени за осем човека, но площта им от 42 кв.м позволява настаняването и на повече хора, ако събитията го налагат. Всяка една разполага с електрически надувател, който я разгръща за по-малко от 10 минути. Комплектът включва и ръчна бутална помпа, която може да се ползва при липса на електричество, както и преносим LED фенер, който може да бъде захранван чрез динамо, солар или батерия посредством допълнителните аксесоари, като зарядно за кола и вграден USB порт. Палатките разполагат с отдушници на всеки прозорец, с подвижна мрежа против насекоми и ръкави за преминаване на електрическото окабеляване.

- Каква е възможността тези палатки да бъдат ползвани като полеви кухни и лазарети при извънредни ситуации?

Реклама

- Точно споменатите преди малко характеристики, голямата площ, както и липсата на носещи рейки позволява ползването на палатките като полеви кухни и лазарети. Наличието на ръкави позволява инсталирането на климатици, отоплители, готварски печки или медицинска апаратура. Смятам, че това оборудване е много добра придобивка за населението, защото едно от големите предимства на палатковите лагери е тяхната мобилност, те са леки и лесни за транспортиране.

- На каква сума възлиза и какво включва хуманитарната помощ за Украйна до този момент и предвижда ли се такава и занапред?

- Съхраняваните от Агенцията материали са предназначени за задоволяването на нуждите на населението в страната. В сътрудничество с други ведомства и без да наруши способността си да реагира при кризисни ситуации на територията на страната, Агенцията е участвала в предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна. При постъпване на ново искане и при спазване на националното законодателство Агенцията е в състояние да реагира съобразно възможностите си.

- Нека направим равносметка. Къде и с какво помогнахте най-осезаемо в последните 5 години?

- За последните 5 мога да кажа, че сме помогнали на общините Стрелча, Перник, Своге, Карлово, Омуртаг, Свищов, на областите Благоевград, Смолян и Пловдив. Изпращани са материали за подпомагане дейността и на различни ведомства като: ГД "Изпълнение на наказанията", Държавна агенция за бежанците, Съвместно командване на силите към МО и дирекция "Миграция", Центъра за трансфузионна хематология, държавни психиатрични болници, Държавни белодробни болници, домове за медико-социални грижи за деца и центрове за спешна медицинска помощ.

Като количества материали предоставената помощ за последните 5 години възлиза на над 3 милиона и половина литра питейна вода, над 104 хиляди килограма консервирани храни. Предоставени са и лекарства, медицински изделия, болнично и домакинско имущество - палатки, походни легла, спални чували и комплекти, електрически генератори и други за над 2 милиона лева.

- Готова ли е държавата за реакция при евентуална нова пандемия, война, бедствия, аварии и други кризисни ситуации?

- Мога да успокоя населението, че сме подготвени за ситуации от всякакъв характер и съобразно възможностите си Агенцията е създала разнообразни материали с необходимите от тях количества за преодоляване на всякакви кризи, включително и при война. Поддържат се наличности от горива, различни лекарствени субстанции, храни, вода, медицинско оборудване, палатки и други материали, обхващащи широк спектър от потребности в условия на някакъв вид криза.

За съжаление, през последните няколко години имахме много поводи да покажем, че в рамките на бюджета сме добре подготвени и че отговорните в такива ситуации институции могат да работят координирано и в синхрон, така че помощта да стига до засегнатото население възможно най-бързо.

- А при радиационна заплаха?

- Страната ни е в готовност да реагира чрез всички ангажирани за защита на населението институции, като ДА ДРВВЗ е в състояние да изпълни възложените й задачи. В тази връзка, вследствие на конфликта в Украйна, Министерският съвет актуализира списъка с материали и Агенцията закупи значителни количества калиев йодид.

Необходимостта от създаването на такъв резерв се наложи с цел обезпечаване, при възникване на евентуална нужда, на населението с достатъчно количество препарат за радиационна защита. С оглед на пораженията, които може да причини радиационното замърсяване, готовността за защита здравето на населението и възможността незабавната реакция при такава извънредна ситуация са от изключително важно значение.

- Кой и по какъв ред може да поиска стоки от резерва? Какво трябва да знаят пострадалите хора?

- В случай на обявено бедствено положение на територията на страната кмет на община, областен управител или ръководител на ведомство може да отправи искане до председателя на Агенцията за безвъзмездно предоставяне на държавни резерви за преодоляване на последиците, настъпили вследствие на бедственото положение. Агенцията от своя страна внася за разглеждане и приемане в Министерския съвет на решение, изготвено вследствие на постъпилото искане, с което предлага освобождаване и предоставяне на материали, като вид и количество, конкретно посочени в искането от органа, който го е отправил.

Предоставянето на конкретен вид и количество освободени държавни резерви зависи от посочените в искането от органа с оглед на възникналите вследствие на бедственото положение нужди на местното население. В повечето случаи безвъзмездно се предоставят продукти от първа необходимост: вода, консерви, лекарства, дезинфектанти, медицински изделия (медицински ръкавици маски, защитни облекла). Агенцията отговаря за физическото предаване на стоките и материалите, както и транспортирането им до конкретното населено място.

Реклама
Реклама
Реклама